Ponuka reziva - platný cenník od 01.02.2013.

Ponúkame na predaj smrekové reivo sušené aj nesušené.

Rezivo ( nesušené ):

 • Smrek, kvalita A, rozmer 31x95 mm, (okenná lamela) ..................................
 • Smrek, kvalita A+, rozmer 31x135 mm, .......................................................
 • Smrek, kvalita A+, rozmer 50x135 mm, (dverová fríza) ................................
 • Smrek, kvalita A, rozmer 25x95 mm, (obklad) .............................................


 • Smrek, kvalita B, rozmer 30x50 mm, (strešná lata) .......................................
 • Smrek, kvalita B, rozmer 40x50 mm, (strešná lata) .......................................
 • Smrek, kvalita B, rozmer 25x95 mm, (strecha) .............................................
 • Smrek, kvalita B, rozmer 100x100 mm, (hranoly) ........................................
 • Smrek, kvalita B, rozmer 120x120 mm a viac, (hranoly) ...............................
 • Smrek, kvalita B, rozmer 100x180 mm a viac, (krokvy) ................................


 • Smrek, kvalita C, rozmer 100x100 mm, (hranoly) ........................................
 • Smrek, kvalita C+, rozmer 25x95 mm, (šalovacie dosky) ...............................

  Sušenie na vlhkosť pod 10% ........................................................................

 • Drevoštiepka do 30 mm ...............................................................................
 • Piliny (vrecované), objem 80l .......................................................................
 • Odrezky (1balík = 4 prm) .............................................................................

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Cena:

185 €/m3
230 €/m3
230 €/m3
170 €/m3


155 €/m3
155 €/m3
150 €/m3
160 €/m3
170 €/m3
185 €/m3


134 €/m3
120 €/m3

+25 €/m3

15 €/m3
1 €/vrece
50 €/balík

... Copyright © 2013 KRIVULČÍK s. r. o. ... Dizajn a obsah vytvoril Daniel Srogončík ...